bankovníctvo

Text hesla

bankovníctvo [tal.] — 1. banková sústava štátu, súčasť jeho ekonomického systému. V podmienkach trhovej ekonomiky má dvojstupňový charakter. Jeden stupeň tvorí centrálna (emisná, ceduľová) banka, druhý stupeň sieť komerčných (obchodných) bánk. Kým cieľom centrálnej banky je cenová stabilita, cieľom komerčných bánk je zisk. V rámci eurozóny vykonáva menovú politiku Európska centrálna banka a národné centrálne banky vykonávajú iné funkcie podľa zákona, pričom prioritu má bankový dohľad. Komerčné banky podnikajú v závislosti od svojho zamerania a formy vlastníctva; 2. konkrétna ekonomická činnosť vo sfére bankovej a úverovej sústavy, najmä banky.

Text hesla

bankovníctvo [tal.] — 1. banková sústava štátu, súčasť jeho ekonomického systému. V podmienkach trhovej ekonomiky má dvojstupňový charakter. Jeden stupeň tvorí centrálna (emisná, ceduľová) banka, druhý stupeň sieť komerčných (obchodných) bánk. Kým cieľom centrálnej banky je cenová stabilita, cieľom komerčných bánk je zisk. V rámci eurozóny vykonáva menovú politiku Európska centrálna banka a národné centrálne banky vykonávajú iné funkcie podľa zákona, pričom prioritu má bankový dohľad. Komerčné banky podnikajú v závislosti od svojho zamerania a formy vlastníctva; 2. konkrétna ekonomická činnosť vo sfére bankovej a úverovej sústavy, najmä banky.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. januára 2018.

Bankovníctvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankovnictvo