bankové spojenie

Text hesla

bankové spojenie — označenie peňažného ústavu (banky) sprostredkúvajúceho bankový styk. Skladá sa z číselného kódu peňažného ústavu, ktorý vedie klientovi účet, z kódu majiteľa účtu (IČO – identifikačné číslo organizácie) a samotného čísla účtu (→ IBAN).

Text hesla

bankové spojenie — označenie peňažného ústavu (banky) sprostredkúvajúceho bankový styk. Skladá sa z číselného kódu peňažného ústavu, ktorý vedie klientovi účet, z kódu majiteľa účtu (IČO – identifikačné číslo organizácie) a samotného čísla účtu (→ IBAN).

Zverejnené v auguste 1999.

Bankové spojenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankove-spojenie