banková a úverová sústava

Text hesla

banková a úverová sústava — systém bánk, sporiteľní a i. peňažných ústavov zhromažďujúcich najmä dočasne voľné peňažné prostriedky a poskytujúcich rôzne druhy krátkodobých a dlhodobých úverov podnikom aj jednotlivcom. Pozostáva z rôznych druhov bánk a z centrálnej emisnej (ceduľovej) banky predstavujúcej vrcholný článok, z rôznych druhov sporiteľní, ako aj z ústavov ľudového peňažníctva. Banková a úverová sústava je aj súhrnným názvom všetkých metód a foriem úverovania používaných v určitej krajine alebo v určitom spoločenstve. Vyvíja sa na základe obchodných zvyklostí, teda nie je záväzne predpísaná. Odchýlky v jednotlivých krajinách sú dané miestnymi a historickými zvláštnosťami. V podmienkach trhovej ekonomiky tvorí bankovú sústavu centrálna banka (na Slovensku Národná banka Slovenska) a celá sieť komerčných bánk. Centrálna banka plní funkciu makroekonomického menového centra, jej cieľom je menová alebo cenová stabilita. Cieľom komerčných bánk je zisk.

Zverejnené v auguste 1999.

Banková a úverová sústava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankova-uverova-sustava