banková sadzba

Text hesla

banková sadzba, angl. bank rate — úroková sadzba vyhlasovaná Anglickou bankou (ako centrálnou bankou) a vzťahujúca sa na reeskont zmeniek, t. j. opätovný predaj už eskontovanej zmenky (kúpy zmeniek pred ich splatnosťou). Vyjadrovala minimálnu sadzbu, ktorou bola Anglická banka ochotná diskontovať obchodné zmenky slúžiace na kompenzáciu úrokov (úrokov, ktoré by mohli do dátumu splatnosti vynášať v prípade ich uloženia v banke). R. 1971 bola nahradená minimálnou pôžičkovou sadzbou ako určitou modifikáciou bankovej sadzby. Minimálna pôžičková sadzba bola zrušená 1981.

Text hesla

banková sadzba, angl. bank rate — úroková sadzba vyhlasovaná Anglickou bankou (ako centrálnou bankou) a vzťahujúca sa na reeskont zmeniek, t. j. opätovný predaj už eskontovanej zmenky (kúpy zmeniek pred ich splatnosťou). Vyjadrovala minimálnu sadzbu, ktorou bola Anglická banka ochotná diskontovať obchodné zmenky slúžiace na kompenzáciu úrokov (úrokov, ktoré by mohli do dátumu splatnosti vynášať v prípade ich uloženia v banke). R. 1971 bola nahradená minimálnou pôžičkovou sadzbou ako určitou modifikáciou bankovej sadzby. Minimálna pôžičková sadzba bola zrušená 1981.

Zverejnené v auguste 1999.

Banková sadzba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankova-sadzba