banková kontrola

Text hesla

banková kontrola — ovládanie podnikov financujúcou bankou prostredníctvom ich bežných účtov, správy značnej časti ich peňažného kapitálu a často aj držbou balíka akcií (resp. určitej časti akcií) akciových spoločností; ďalšou možnosťou je kontrola úverom alebo kontrola peňažnou jednotkou.

Zverejnené v auguste 1999.

Banková kontrola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankova-kontrola