Banka Slovakia

Text hesla

Banka Slovakia, a. s. — univerzálna banka so sídlom v Banskej Bystrici založená 1995. Zabezpečovala komplexnú ponuku bankových produktov a služieb. Jej zámerom nebolo budovať nákladnú distribučnú sieť, ale preferovala moderné a perspektívne distribučné kanály elektronického a virtuálneho bankovníctva. Postavenie na trhu si upevnila najmä v regióne Banskobystrického kraja. R. 2005 došlo k zmene obchodného mena na Privatbanka, a.s.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. septembra 2016.

Banka Slovakia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banka-slovakia