bandyhokej

Text hesla

bandyhokej [angl.; ben-] — bránková športová hra, predchodkyňa ľadového a pozemného hokeja. Rozšírila sa v 2. polovici 19. stor. najmä v Anglicku, Škandinávii a Rusku. Hralo ju zvyčajne 7 hráčov s obojstranne plochými palicami a s loptičkou z lisovanej gumy na zemi alebo na ľade. Rozmery ihriska: dĺžka 45 – 70 m, šírka 25 – 35 m. Na Slovensku sa bandyhokej rozšíril pred 1. svetovou vojnou v Trenčíne. R. 1959 zrušené súťaže.

Zverejnené v auguste 1999.

Bandyhokej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bandyhokej