Bandská priekopa

Text hesla

Bandská priekopa — oblúkovitá oceánska priekopa v Tichom oceáne vo vých. časti Bandského mora tiahnuca sa pozdĺž vých. časti Sundských ostrovov ; hĺbka 7 440 m, dĺžka 650 km (podľa iných údajov 430 km), priemerná šírka 80 km (podľa iných údajov 126 km), rozloha 52-tis. km2, objem 192 km3.

Zverejnené v auguste 1999.

Bandská priekopa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bandska-priekopa