banda

Text hesla

banda [germ. > fr.] —

1. skupina ľudí často s protispoločenským správaním, ktorá je príznaková správaním, oblečením ap.; tlupa.

2. skupina mladých ľudí, ktorých spájajú názory, záujmy, konanie, a najmä miesto bydliska;

3. staršie označenie hudobnej kapely.

Zverejnené v auguste 1999.

Banda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banda