banániarovité

Text hesla

banániarovité — starší názov čeľade turakovité z triedy vtáky (Aves).

Text hesla

banániarovité — starší názov čeľade turakovité z triedy vtáky (Aves).

Zverejnené v auguste 1999.

Banániarovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bananiarovite