Bamako

Text hesla

Bamako — hlavné mesto Mali na juhozápade krajiny na ľavom brehu rieky Niger, administratívne stredisko dištriktu Bamako Capital District; 1,809 mil. obyvateľov, metropolitná oblasť 2,757 mil. obyvateľov (2009). Je najväčším mestom krajiny a jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich miest Afriky. Predstavuje politické, priemyselné, obchodné a kultúrne stredisko štátu. V Bamaku je rozvinutý priemysel textilný, potravinársky (mäsopriemysel, výroba oleja, spracovanie ovocia), rybný, tabakový, chemický (o. i. výroba plastov), strojársky, obuvnícky, kožiarsky, energetický, drevársky (výroba zápaliek); umelecké remeslá (tkáčstvo, zlatníctvo, výrobky z dreva, kože a zo slonovej kosti). Je dopravnou križovatkou na železničnej trati Dakar – Niger spájacej územie Mali so Senegalom s námorným prístavom v Dakare (v súčasnosti mimo prevádzky, železničné spojenie funguje iba po mesto Kayes), má cestné spojenie s mestami Koulikoro, Kati, Kolokani, Ségou, Sikasso, riečny prístav a medzinárodné letisko Aéroport international Modibo Keïta (15 km južne od centra). Rieka Niger je na území mesta preklenutá tromi mostami.

Územie mesta bolo osídlené už v paleolite. V stredoveku predstavovalo obchodné a vzdelávacie centrum islamských učencov. Od roku 1883 bolo súčasťou francúzskych kolónií, od 1908 hlavným mestom Francúzskej západnej Afriky (od 1920 Francúzskeho Sudánu).

Bamako predstavuje jedno z najkrajších miest západnej Afriky, vyznačujúce sa modernou výstavbou. V meste má sídlo katolícke arcibiskupstvo, viaceré vzdelávacie a vedeckovýskumné centrá (vysoké školy, inštitút pre výskum lepry), národná knižnica, národné múzeum so zbierkami tradičného afrického umenia, ako aj zoologická a botanická záhrada.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. februára 2017.

Bamako [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bamako