balzamovanie

Text hesla

balzamovanie [gr. > lat.] — konzervovanie mŕtveho tela napúšťaním jeho mäkkých častí antiseptickými a fixačnými látkami (masti, injekcie), ktoré zabránia posmrtnému rozkladu. Najvyššiu dokonalosť v balzamovaní dosiahli starí Egypťania; → mumifikácia.

Zverejnené v auguste 1999.

Balzamovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balzamovanie