balvanitý sklz

Text hesla

balvanitý sklz — objekt na vodnom toku vybudovaný s cieľom zmenšiť rýchlosť vodného prúdu vytvorením drsného dna na krátkom úseku koryta. Skladá sa z kameňov veľkosti až 1 m ukladaných do určitého sklonu tak, aby sa nevytrhli; môžu byť aj zapustené do betónu. Konštrukčne dôležitými miestami sú začiatok a koniec balvanitého sklzu.

Zverejnené v auguste 1999.

Balvanitý sklz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balvanity-sklz