balvan

Text hesla

balvan

1. najhrubší produkt rozpadu hornín, veľký kus skaly odlúčený od podložia procesmi zvetrávania. Niekedy ostáva na mieste vzniku, inokedy je premiestnený bahenným prúdom, ľadovcom (→ bludný balvan) a pod. Najviac balvanov sa vyskytuje v kamenných moriach v súčasnosti typických najmä vo vysokých pohoriach nad hornou hranicou lesa;

2. aj zván — historická váhová jednotka marmarošskej, sedmohradskej, poľskej a rakúskej kamennej soli rôznej veľkosti, s hmotnosťou asi 20 – 100 funtov (najčastejšie 30 – 60 funtov).

Zverejnené v auguste 1999.

Balvan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balvan