Balthasar, Vladimír

Text hesla

Balthasar [-tazar], Vladimír, 21. 6. 1897 Praha – 10. 11. 1978 tamže — český entomológ, ornitológ, hudobný vedec, novinár, múzejný pracovník, ochranca prírody. R. 1917 – 20 študoval dejiny hudby a výtvarného umenia, 1926 – 29 zoológiu na Karlovej univerzite v Prahe. R. 1920 – 24 pôsobil ako novinár. Spočiatku sa zaoberal hudobnou vedou, o. i. dielom B. Smetanu a L. van Beethovena, prispieval do hudobného časopisu Dalibor (krátko pôsobil aj ako jeho hlavný redaktor), neskôr len prírodnými vedami. R. 1933 – 39 kustód zoologických a botanických zbierok prírodovedného oddelenia Slovenského vlastivedného múzea v Bratislave (dnes SNM), zároveň asistent na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. od 1939 pôsobil v Zlíne (1945 – 47 riaditeľ Študijného ústavu), 1947 – 57 riaditeľ Krajského prírodovedného múzea v Hradci Králové.

Významne pozdvihol entomologické zbierky Vlastivedného múzea v Bratislave. Zaoberal sa najmä radmi chrobáky, dvojkrídlovce, vážky, pošvatky a bzdochy, skúmal aj vtáky v Podunajsku. Autor a spoluautor okolo 220 odborných a vedeckých článkov. Autor 3-zv. monografie Monografia čeľadí Scarabaeidae a Aphodiidae (Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae der palaearktischen und orientalischen Region, 1963 – 64)

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 25. septembra 2018.

Balthasar, Vladimír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balthasar-vladimir