balotáda

Text hesla

balotáda [fr.] — prvok vysokej jazdeckej školy v drezúre. Výskok koňa šikmo hore s prednými nohami pritiahnutými k telu, zadné nohy sú trocha pokrčené, kopytá obrátené dozadu. Kôň dopadne na miesto odskoku všetkými štyrmi nohami. Zaraďuje sa medzi cviky napr. španielskej alebo viedenskej jazdeckej školy.

Zverejnené v auguste 1999.

Balotáda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balotada