balonet

Text hesla

balonet [fr.] — vak v obale nevystuženej vzducholode, do ktorého sa dúchadlom vháňa vzduch, aby sa udržiaval vonkajší tvar alebo aby sa mohlo zmeniť pozdĺžne vyváženie.

Zverejnené v auguste 1999.

Balonet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balonet