Ballo, Ivan

Text hesla

Ballo, Ivan, 7. 4. 1909 Dolný Kubín – 23. 4. 1977 Praha, pochovaný v Dolnom Kubíne — slovenský hudobný kritik, publicista a historik. Zakladateľ slovenskej profesionálnej hudobnej publicistiky a kritiky. R. 1926 – 39 najaktívnejší slovenský hudobný kritik. Venoval sa prevažne opere. Do slovenčiny preložil knihu R. Rollanda Ludwig van Beethoven (1927), udržiaval korešpondenciu s B. Bartókom, B. Walterom a R. Straussom. Významné štúdie: Opera Detvan V. Figuša-Bystrého (1928), Mikuláš a Alexander Moyzes (1928), Vítězslav Novák a slovenská tradícia v českom umení (1930), Slovenská hudba pred prevratom a po prevrate a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. apríla 2017.

Ballo, Ivan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ballo-ivan