balistický galvanometer

Text hesla

balistický galvanometer — druh citlivého galvanometra s dlhou dobou kyvu pohyblivého mechanizmu na meranie krátkotrvajúcich prúdových impulzov. Spolu s fluxmetrom patrí k základnému vybaveniu laboratórií na magnetické merania.

Zverejnené v auguste 1999.

Balistický galvanometer [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balisticky-galvanometer