balíčkovanie

Text hesla

balíčkovanie — predpestovanie priesad, najmä zeleniny, v balíčkoch z kompostovanej zeminy (50 %) zmiešanej s rašelinou (50 %). Na balíčkovanie sa používajú stroje, ktoré vylisujú balíček s otvorom na priesadu alebo ju do otvoru priamo vysádzajú. Balíčkovaním sa vypestujú zdravé priesady s dobre vyvinutým koreňom vhodné na výsadbu do parenísk, skleníkov a na skoré poľné pestovanie.

Zverejnené v auguste 1999.

Balíčkovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balickovanie