Balej

Text hesla

Balej — ložisko zlata vo vých. Zabajkalsku (Ruská federácia). Objavené 1927, ťažba sa začala 1929. Zrudnenie je viazané na spodnokriedovú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi vrchnokriedového a treťohorného veku s telesami dioritových porfýrov a i. Zlato sa vyskytuje v systéme puklín, ktorými je prestúpená výplň priekopovej prepadliny. Ťaží sa povrchovým i hlbinným spôsobom. Centrom ťažby je mesto Balej.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. decembra 2017.

Balej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balej