Baláž, Gerhard

Text hesla

Baláž, Gerhard, 14. 5. 1930 Panoší Újezd, okres Rakovník, Česko — slovenský jazykovedec, rusista. R. 1953 – 95 pôsobil na Katedre ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1992 – 95 vedúci katedry). Zaoberal sa najmä morfológiou a syntaxou ruského jazyka a teóriou vyučovania ruského jazyka. Autor vysokoškolských učebníc a príručiek z fonetiky a fonológie ruského jazyka, ako aj Krátkej gramatiky ruského jazyka (1967).

Zverejnené v auguste 1999.

Baláž, Gerhard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balaz-gerhard