balast

Text hesla

balast [nem.] —

1. zbytočná, bezvýznamná, zaťažujúca vec; príťaž;

2. nestráviteľná časť potravy;

3. ekon. náklad (zvyčajne piesok, kameň, voda ap.) prepravovaný na prázdnej lodi (bez komerčného nákladu), slúžiaci na zaistenie bezpečnej plavby.

Zverejnené v auguste 1999.

Balast [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balast