balanus

Text hesla

balanus, Balanus — rod kôrovcov z podtriedy fúzonôžky (Cirripedia), rad Thoracida. Malé (s dĺžkou tela 7 – 40 mm) morské živočíchy s telom obaleným vápencovými doštičkami zloženými do kužeľa; širokým spodkom sú prichytené o podklad, z ochranného obalu vyčnievajú len nohy, ktorými si doň vháňajú vodu na dýchanie, prúd vody zároveň prináša aj potravu. Rozmnožujú sa buď pohlavne (len v zime sa z oplodneného vajíčka vyvíjajú larvy prichytávajúce sa pomocou cementových žliaz žliaz k podkladu), alebo partenogenézou. Patria sem napr. dva druhy: do 10 mm dlhý balanus obyčajný (Balanus balanoides, v niektorých zoologických systémoch Semibalanus balanoides) obľubujúci skaly na morských pobrežiach (za odlivu vydrží na nich v suchu aj celé hodiny) a do 7 mm dlhý balanus vrúbkovitý (Balanus crenatus) žijúci zvyčajne na pancieroch iných morských živočíchov (napr. rakovcov). Niektoré druhy žijú v hlavovej koži veľrýb.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Balanus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balanus