bakuľka trojrohá

Text hesla

bakuľka trojrohá, Maesia triquetra — druh z oddelenia machorasty (Bryophyta), trieda machy (Muscopsida), podtrieda prútnikovité machy (Bryidae). Zelený až tmavozelený mach vysoký 2 – 15 cm s husto olistenou vzpriamenou pabyľkou. Na 3 – 10 cm dlhej stopke ohnutá hruškovitá výtrusnica. Kriticky ohrozený druh rašelinových, nenarušených a zamokrených lúk, rastie v predhorí Vysokých Tatier, v Nízkych Tatrách a na Poľane.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Bakuľka trojrohá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakulka-trojroha