bakteriostáza

Text hesla

bakteriostáza [gr.] — zastavenie alebo obmedzenie rastu a množenia baktérií chemickými prostriedkami bez usmrtenia buniek.

Zverejnené v auguste 1999.

Bakteriostáza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakteriostaza