bakteriostatický

Text hesla

bakteriostatický [gr.] — zastavujúci rast a rozmnožovanie baktérií. Bakteriostatická je akákoľvek látka schopná potlačiť rast a množenie baktérií bez toho, aby spôsobila odumretie bunky.

Zverejnené v auguste 1999.

Bakteriostatický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakteriostaticky