bakteriolýza

Text hesla

bakteriolýza [gr.] — rozpad bakteriálnych buniek účinkom enzýmov, chemických zlúčenín, antibiotík alebo špecifických protilátok (bakteriolyzínov). Odumretie bunky spôsobuje jej lýza merateľná ako pokles počtu buniek alebo pokles turbidity suspenzie po pridaní bakteriolytického agensa.

Zverejnené v auguste 1999.

Bakteriolýza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakteriolyza