bakteriologický filter

Text hesla

bakteriologický filter — filter s dostatočne malými pórmi (0,2 – 0,45 μm) umožňujúci oddeliť väčšinu mikroorganizmov z tekutého materiálu. Používa sa na sterilizáciu kontaminovaných roztokov v laboratórnom i v priemyselnom meradle, napr. na odstránenie alebo zníženie počtu mikroorganizmov v pitnej vode, pive, víne a i. nápojoch. Využíva sa aj v rôznych mikrobiologických analýzach, napr. pri zisťovaní prítomnosti mikroorganizmov v povrchových vodách, v nápojoch a vo vzduchu, ako aj pri kontrole sterility farmaceutických a kozmetických výrobkov. V mikrobiologickom laboratóriu sa používajú bakteriologické filtre vyrábané na báze acetátu alebo nitrátu celulózy, sintrové sklené filtre, v menšom rozsahu filtre z iných pórovitých materiálov (azbest, porcelán).

Zverejnené v auguste 1999.

Bakteriologický filter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakteriologicky-filter