Bakoss, Pavol

Text hesla

Bakoss [-koš], Pavol, 4. 7. 1933 Levoča — slovenský lekár, epidemiológ. Od 1957 pôsobil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave; 1982 DrSc., 1986 profesor. R. 1986 – 2000 prednosta Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Zaoberá sa zoonózami, najmä leptospirami a nimi spôsobenými ochoreniami. Člen viacerých odborných spoločností, predseda Mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti. Spoluautor diel Leptospiry a leptospirózy (Leptospiren und Leptospirosen, 1967), Zdravoveda (1980), Epidemiológia (1983), Špeciálna epidemiológia (1985), Anestéziológia, resuscitológia a intenzívna starostlivosť (1992).

Zverejnené v auguste 1999.

Bakoss, Pavol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakoss-pavol