Bakchiovci

Text hesla

Bakchiovci — aristokratický rod vládnuci v starovekom Korinte približne od pol. 8. stor. pred n. l. do pol. 7. stor. pred n. l. Svoj pôvod odvodzovali od mytologického korintského kráľa Bakchida (Bakchis) z rodu Heraklovcov a podľa gréckej mytológie sa k moci dostali po zvrhnutí posledného kráľa Automena (Automenés). Príslušníci tohto vyše 200-členného rodu (ženy a deti sa nepočítali) uzatvárali sobáše medzi sebou, v Korinte ovládali všetky úrady a každoročne spomedzi seba volili najvyššieho výkonného úradníka (→ prytan). Za ich vlády sa v Korinte rozvíjali remeslá a poľnohospodárstvo, prekvital obchod, zakladali kolónie (→ grécka kolonizácia). Z Bakchiovcov pochádzala aj chromá Labda, ktorú si nik nechcel vziať za manželku, preto ju vydali za remeselníka Éetióna. Ich syn Kypselos sa v dospelosti stal vojenským veliteľom v Korinte a s pomocou ľudových vrstiev vyhnal Bakchiovcov z mesta, skonfiškoval im majetok a rozdelil ho medzi chudobných. Potom vládol ako tyran (samovládca) a po ňom aj jeho syn Periandros.

Zverejnené v auguste 1999.

Bakchiovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakchiovci