bäkanie

Text hesla

bäkanie — hlasový prejav srnčej alebo jelenej zveri podobný zašteknutiu psa, znejúci ako bä alebo ä, vydávaný pri zistení nepriateľa alebo pri pohlavnom vzrušení ako zvukové značkovanie revíru a výstraha sokovi.

Zverejnené v auguste 1999.

Bäkanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakanie