Bajtava

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Bajtava, maďarsky Bajta — obec v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji v južnej časti Ipeľskej pahorkatiny a na severnom okraji pohoria Burda, 190 m n. m.; 396 obyvateľov (2023), 11,7 % slovenskej, 79,1 % maďarskej národnosti (2021). Severná časť územia je budovaná mladotreťohornými uloženinami so silnou pokrývkou spraší, má pahorkatinný reliéf, je väčšinou odlesnená. Južná časť je budovaná prevažne andezitickými pyroklastikami, má vrchovinný reliéf, je zalesnená dubovými, hrabovými a agátovými lesmi.

Bajtava je cestou III. triedy spojená so susednou obcou Leľa a s cestou II. triedy Tlmače – Levice – Štúrovo, prechádzajúcou katastrom zo severu na juh.

Obec je písomne doložená v roku 1261 ako Boyta, v rokoch 1773, 1786, 1808 Bajtha, 1863 – 1913 Bajta, 1920 – 38 Bajtava, Bajta, 1938 – 45 Bajta, 1945 – 48 Bajtava, Bajta, v roku 1948 Bajtava.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V rokoch 1938 – 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Archeologické nálezy: rondel lengyelskej kultúry.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie (1872, prestavaný z pôvodnej kaplnky z 2. polovice 18. stor.), na cintoríne ručne vyrezávané drevené kríže.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. januára 2024.

Bajtava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajtava