bajkalidy

Text hesla

bajkalidy [rus.] — geol. jednotky sibírskych pohorí, ktoré vznikli počas bajkalského geotektonického cyklu. Jeho konečné deformačné a granitizačné fázy prebehli v najmladších starohorách a v najstaršom kambriu (približne pred 550 mil. rokov). Sibírske bajkalidy lemujú celý záp. a juž. okraj Sibírskej platformy, zastúpené sú v Bajkalskom chrbte, vo Východnom Sajane a v jenisejských bajkalidoch (ústie Angary, pravý breh Jeniseja, Jenisejská pahorkatina). Patria k nim metamorfované horniny preniknuté mnohými telesami granitoidov a pegmatitov, ako aj bázické a ultrabázické horniny.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. decembra 2017.

Bajkalidy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajkalidy