Bajezid II.

Text hesla

Bajezid II., Bayezid II., nazývaný Veli (Svätý), 1447 Istanbul – 26. 5. 1512 Demotika (dnes Didymoteicho, Grécko) — osmanský sultán (1481 – 1512). Najstarší syn Mehmeda II. Fatiha, po otcovej smrti musel bojovať o trón s mladším bratom Džemom, šesť rokov (1485 – 91) bojoval s egyptskými mamlúkmi. Konsolidoval osmanskú nadvládu na Balkáne, v Malej Ázii a vo východnom Stredomorí. Dobytím Peloponézu (Morea) a východného pobrežia Jadranu vytvoril podmienky na rozšírenie osmanskej vojenskej a obchodnej flotily. Na východe bojoval s perzským šáhom Ismá’ílom I. Ardabílom. Osudnými sa mu stali janičiari, ktorí mu pomohli získať trón, ale neskôr ho donútili abdikovať v prospech syna Selima I. Inklinoval k súfizmu, pod pseudonymom Adlî písal mystické básne. Bol mecenášom básnikov a učencov, podporoval duchovenstvo. Inicioval výstavbu mešít (Bajezidova mešita v Istanbule), madrás, nemocníc, mostov.

Text hesla

Bajezid II., Bayezid II., nazývaný Veli (Svätý), 1447 Istanbul – 26. 5. 1512 Demotika (dnes Didymoteicho, Grécko) — osmanský sultán (1481 – 1512). Najstarší syn Mehmeda II. Fatiha, po otcovej smrti musel bojovať o trón s mladším bratom Džemom, šesť rokov (1485 – 91) bojoval s egyptskými mamlúkmi. Konsolidoval osmanskú nadvládu na Balkáne, v Malej Ázii a vo východnom Stredomorí. Dobytím Peloponézu (Morea) a východného pobrežia Jadranu vytvoril podmienky na rozšírenie osmanskej vojenskej a obchodnej flotily. Na východe bojoval s perzským šáhom Ismá’ílom I. Ardabílom. Osudnými sa mu stali janičiari, ktorí mu pomohli získať trón, ale neskôr ho donútili abdikovať v prospech syna Selima I. Inklinoval k súfizmu, pod pseudonymom Adlî písal mystické básne. Bol mecenášom básnikov a učencov, podporoval duchovenstvo. Inicioval výstavbu mešít (Bajezidova mešita v Istanbule), madrás, nemocníc, mostov.

Zverejnené v auguste 1999.

Bajezid II. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajezid-ii