Bajcurová, Katarína

Text hesla

Bajcurová, Katarína, 7. 9. 1957 Prešov — slovenská historička umenia a kurátorka výstav. R. 1976 – 80 študovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK. R. 1983 – 94 pôsobila v Umenovednom ústave SAV (od 1990 Ústav dejín umenia). Absolvovala viaceré študijné workshopy (napr. 1999 v Múzeu moderného umenia v New Yorku). Od 1994 pôsobí v Slovenskej národnej galérii (1999 – 2009 generálna riaditeľka, od 2009 kurátorka zbierky moderného a súčasného umenia).

Špecializuje sa na problematiku slovenského sochárstva a maliarstva 20. stor. Venuje sa aj znalectvu slovenskej moderny. Autorka a spoluautorka viacerých knižných monografií (J. Kostka, 1993; Výtvarná moderna Slovenska: Maliarstvo a sochárstvo 1890 – 1949, 1997, angl. 2000; R. Uher, 1998; J. Meliš, 2002; M. Benka, 2005; Ľ. Fulla, 2009; V. Kraicová, 2015; P. Macho, 2015; R. Sikora/Sám s fotografiou, 2016). Bola kurátorkou slovenských expozícií na XLVI. bienále súčasného výtvarného umenia v Benátkach (1995) a na bienále v São Paule (2004). Autorsky sa podieľala na príprave viacerých významných výstavných projektov SNG: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení (1995), Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. stor. (2000), Pocta kubizmu (2001), Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985 (2002), Slovenský mýtus (2005), Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918 – 1949 (2011), Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945 (2016) a i. Pripravila aj množstvo monografických výstav významných slovenských umelcov 20. stor. Kurátorsky pripravila veľké výstavy slovenského umenia v zahraničí (napr. 2007 v Tretiakovskej štátnej galérii v Moskve alebo 2004 v Írskej národnej galérii v Dubline).

Zverejnené 4. júla 2018.

Bajcurová, Katarína [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajcurova-katarina