Bajcura, Andrej

Text hesla

Bajcura, Andrej, 5. 5. 1924 Sukov, okres Medzilaborce – 24. 9. 2013 Bratislava — slovenský ekonóm. R. 1951 – 70 pôsobil na Vysokej škole hospodárskych vied, neskôr VŠE (dnes Ekonomická univerzita), 1970 – 90 riaditeľ Inštitútu riadenia v Bratislave; 1970 profesor, 1981 DrSc.

Zaoberal sa najmä ekonomikou a riadením podnikov. Hlavné diela: Surovinová a energetická základňa československého priemyslu (1963), Hmotná zainteresovanosť v priemysle (1969), Teória a prax riadenia (1980). Autor štúdií v odborných časopisoch, spoluautor vysokoškolských učebníc. Člen vedeckých rád a odborných komisií a výborov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. novembra 2017.

Bajcura, Andrej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajcura-andrej