bajadéra

Text hesla

bajadéra [port.] — európske označenie orientálnej tanečnice, ktorá bola od detstva zasvätená ako dévadásí službe božstvám v chráme (spojené s rituálnou prostitúciou); aj označenie profesionálnych tanečníc vystupujúcich na súkromných slávnostiach (so sprievodom hudby predvádzajú pantomimické obrazy zo života).

Zverejnené v auguste 1999.

Bajadéra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajadera