bahnovka

Text hesla

bahnovka, Leydigia — rod kôrovcov z radu dafniotvaré (Anomopoda). Drobné vodné živočíchy žijúce na dne menších bahnitých vôd vo vynorenej (emergentnej) vegetácii; plávajú pomocou tzv. antén pomalými drobnými skokmi tesne nad podkladom. Na Slovensku sa vyskytujú 2 druhy, bežnejšia je takmer diskovitá do 0,8 mm dlhá bahnovka obyčajná (Leydigia leydigii) belavej farby, ktorá sa živí najmä detritom.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Bahnovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bahnovka