bahnička močiarna

Text hesla

bahnička močiarna, Eleocharis palustris — druh jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď šachorovité. Trsovitá rastlina s úzkymi trávovitými listami a stonkami zakončenými hustým klasom. Rastie na brehoch vôd a mokrých lúkach sev. pologule.

Zverejnené v auguste 1999.

Bahnička močiarna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bahnicka-mociarna