bahniarkovité

Text hesla

bahniarkovité, Limoniidae — čeľaď hmyzu, rad dvojkrídlovce, podrad komáre (Nematocera). Larválny vývin prebieha vo vode, vo vlhkej pôde alebo v hubách, larvy sú zväčša rastlinožravé. Na Slovensku sa vyskytuje 314 druhov.

Zverejnené v auguste 1999.

Bahniarkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bahniarkovite