bahniarka

Text hesla

bahniarka — jednotný názov rodov Limonia, Pedicia a Limnophila z triedy hmyz (Insecta), rad dvojkrídlovce, podrad komáre (Nematocera), čeľaď bahniarkovité. Na Slovensku sa vyskytuje napr. druh bahniarka močiarna (Limnophila fuscipennis) dlhá 9 – 12 mm, ktorá žije najčastejšie na nivách a lúkach v blízkosti vôd a jej larvy na brehoch potokov a vodných priekop.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Bahniarka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bahniarka