Bahil, Juraj

Text hesla

Bahil, Juraj, aj Bahyl, 1689 Čerenčany, okres Rimavská Sobota – 1760 Rimavská Píla, miestna časť Tisovca, okres Rimavská Sobota — slovenský náboženský spisovateľ a evanjelický farár. Bratranec Mateja Bahila. Autor latinskej barokovej príležitostnej poézie, žartovnej skladby o škodlivosti a nezmyselnosti fajčenia Smiešno-vážna elégia o fajke (Elegia joco-seria de pipa, 1735, tlačou až 1830) a významných jazykovedných biblických prác. Veľká časť jeho náboženských i svetských spisov zostala v rukopisoch.

Text hesla

Bahil, Juraj, aj Bahyl, 1689 Čerenčany, okres Rimavská Sobota – 1760 Rimavská Píla, miestna časť Tisovca, okres Rimavská Sobota — slovenský náboženský spisovateľ a evanjelický farár. Bratranec Mateja Bahila. Autor latinskej barokovej príležitostnej poézie, žartovnej skladby o škodlivosti a nezmyselnosti fajčenia Smiešno-vážna elégia o fajke (Elegia joco-seria de pipa, 1735, tlačou až 1830) a významných jazykovedných biblických prác. Veľká časť jeho náboženských i svetských spisov zostala v rukopisoch.

Zverejnené v auguste 1999.

Bahil, Juraj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bahil-juraj