bahenné praskliny

Text hesla

bahenné praskliny — pukliny, ktoré sa tvoria zmršťovaním a praskaním mokrých ílovitých sedimentov (bahna) pri vyschýnaní. Tvoria mnohouholníkovú sieť, vyskytujú sa v zaplavovaných riečnych nivách, na bahnitých brehoch jazier a i. Fosílne bahenné praskliny sú hojné v plytkovodných sedimentoch, ktoré sa opakovane vynárali, a často sú vyplnené mladším materiálom.

Zverejnené v auguste 1999.

Bahenné praskliny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bahenne-praskliny