Bahamská plošina

Text hesla

Bahamská plošina — jedna z početných podmorských plošín pri vých. pobreží Severnej Ameriky na severe lemujúca Kubu. Predstavuje poklesnutú šelfovú oblasť, nad morskú hladinu sa dvíha viacerými ostrovmi. Stabilný ráz si udržala aj v období, keď v priľahlej antilskej oblasti prebiehali silné tektonické, magmatické a sopečné procesy.

Zverejnené v auguste 1999.

Bahamská plošina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bahamska-plosina