Bagin, Pavol

Text hesla

Bagin, Pavol, 11. 5. 1933 Košice – 4. 1. 2013 Bratislava — slovenský skladateľ a dirigent. Študoval na konzervatóriu a VŠMU v Bratislave u Ľ. Rajtera. R. 1957 – 69 šéfdirigent Vojenského umeleckého súboru, 1971 – 83 umelecký šéf a dramaturg Opery SND, od 1983 – 87 šéfredaktor vydavateľstva Opus, 1997 – 99 ústredný riaditeľ Národného hudobného centra. Hlavné diela: Quattro invenzioni per archi (1976), Tri spevy na poéziu M. Válka pre soprán a komorný orchester (1977), Akvarely pre dychové kvinteto (1977), Sedem bagatel pre klarinet, husle, violu a violončelo (1979), Melancholické miniatúry pre symfonický orchester (1980), Hudba pre sláčikový orchester (1981), Sinfonietta slovaca pre komorný orchester (1981), Koncert pre čembalo a sláčikový orchester (1987).

Text hesla

Bagin, Pavol, 11. 5. 1933 Košice – 4. 1. 2013 Bratislava — slovenský skladateľ a dirigent. Študoval na konzervatóriu a VŠMU v Bratislave u Ľ. Rajtera. R. 1957 – 69 šéfdirigent Vojenského umeleckého súboru, 1971 – 83 umelecký šéf a dramaturg Opery SND, od 1983 – 87 šéfredaktor vydavateľstva Opus, 1997 – 99 ústredný riaditeľ Národného hudobného centra. Hlavné diela: Quattro invenzioni per archi (1976), Tri spevy na poéziu M. Válka pre soprán a komorný orchester (1977), Akvarely pre dychové kvinteto (1977), Sedem bagatel pre klarinet, husle, violu a violončelo (1979), Melancholické miniatúry pre symfonický orchester (1980), Hudba pre sláčikový orchester (1981), Sinfonietta slovaca pre komorný orchester (1981), Koncert pre čembalo a sláčikový orchester (1987).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. júla 2016.

Bagin, Pavol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bagin-pavol