Bagdadský pakt

Text hesla

Bagdadský pakt — vojensko-politický blok uzavretý vo februári 1955 v Bagdade medzi Tureckom a Irakom z iniciatívy USA a Spojeného kráľovstva s cieľom vojenskej a politickej spolupráce pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany partnerov. Koncom 1955 k nemu pristúpili aj Spojené kráľovstvo, Pakistan a Irán. R. 1959 po vystúpení Iraku bolo jeho sídlo presťahované do Ankary a bol premenovaný na CENTO.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Bagdadský pakt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bagdadsky-pakt