bagasa

Text hesla

bagasa [špan. > fr.] — rozvláknené steblá cukrovej trstiny slúžiace po vylisovaní šťavy (použitej na výrobu cukru) ako surovina na výrobu buničiny alebo vláknitého izolačného materiálu a na vyhrievanie kotlov v cukrovare. Bagasa obsahuje asi 50 % vody.

Text hesla

bagasa [špan. > fr.] — rozvláknené steblá cukrovej trstiny slúžiace po vylisovaní šťavy (použitej na výrobu cukru) ako surovina na výrobu buničiny alebo vláknitého izolačného materiálu a na vyhrievanie kotlov v cukrovare. Bagasa obsahuje asi 50 % vody.

Zverejnené v auguste 1999.

Bagasa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bagasa