Badura-Skoda, Paul

Text hesla

Badura-Skoda [sko-], Paul, 6. 10. 1927 Viedeň – 25. 9. 2019 tamže — rakúsky klavirista. Študoval hru na klavíri a dirigovanie vo Viedni a u E. Fischera v Luzerne. Medzinárodne uznávaný interpret diel W. A. Mozarta, L. van Beethovena a F. Schuberta, významný pedagóg. Na svojich vystúpeniach často využíval historické nástroje (kompletná nahrávka klavírnych sonát R. Schuberta). S manželkou Evou napísali knihu Interpretácie Mozarta (Mozart-Interpretationen, 1957).

Text hesla

Badura-Skoda [sko-], Paul, 6. 10. 1927 Viedeň – 25. 9. 2019 tamže — rakúsky klavirista. Študoval hru na klavíri a dirigovanie vo Viedni a u E. Fischera v Luzerne. Medzinárodne uznávaný interpret diel W. A. Mozarta, L. van Beethovena a F. Schuberta, významný pedagóg. Na svojich vystúpeniach často využíval historické nástroje (kompletná nahrávka klavírnych sonát R. Schuberta). S manželkou Evou napísali knihu Interpretácie Mozarta (Mozart-Interpretationen, 1957).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 3. januára 2018.

Badura-Skoda, Paul [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/badura-skoda-paul