badlands

Text hesla

badlands [bedlends; angl.] — územia s rozbrázdeným povrchom tvorené málo odolnými horninami (íly, sliene, slabo stmelené pieskovce a i.) najmä v polosuchých a suchých oblastiach pokrytých iba riedkym rastlinstvom. Nepravidelné prívalové lejaky vytvárajú v málo odolných horninách hustú sieť hlbokých výmoľov a eróznych rýh, ktoré od seba oddeľujú iba úzke hrebene. V suchom ročnom období modeluje povrch veterná erózia. Badlands sú časté v Juž. Dakote (USA), v Alžírsku, Maroku, juž. Taliansku. Pri necitlivom odlesnení sa začínajú tvoriť aj v miernom pásme. Problém badlands sa rieši regeneráciou lesov a trávnatých plôch.

Zverejnené v auguste 1999.

Badlands [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/badlands